top of page
PGD ROVA           ZgodovinaOdbori društva | Vozila in oprema | Kontakti | Galerija
Zgodovina prostovoljnega gasilskega društva ROVA​
Obdobje 1954 - 1963

Leto, ki se je za vedno zapisalo v zgodovino kot začetek prostovoljnega gasilstva na Rovah je leto 1954.  30. marca tega leta se je ustanovnega sestanka udeležilo 20 mož in fantov iz Rov in okoliških krajev.

 

Iniciativni odbor, izvoljen na tem sestanku, je sestavljalo 10 ustanovnih članov: Karl Rode-Pirc – predsednik, Ignac Vodnik – tajnik, Jože Novak, Franc Sušnik, Viktor Andrejka, Štefan Kosmatin, Ignac Jeretina, Pavle Vrenjak, Franc Šarc in Franc Zabavnik. Ob ustanovitvi društva pa je iniciativni odbor štel kar 113 članov – 45 aktivnih in 68 podpornih.Ustanovni občni zbor društva so člani iniciativnega odbora organizirali 25. aprila 1954 v prosvetni dvorani na Rovah. Še istega leta so rovski gasilci izvedli sektorsko vajo na Rovah (od Rovščice proti cerkvi), prvo gasilsko veselico in 26. septembra tudi vinsko trgatev.

 

V letu 1955 je društvo kupilo majhno motorno brizgalno TMZ. Črpala je lahko do 300 litrov vode na minuto. Denar zanjo so posodili ali poklonili aktivni in podporni člani društva ter drugi domačini. V tovarni Induplati Jarše pa so s pomočjo Okrajne gasilske zveze Ljubljana dobili 175 metrov tlačnih cevi. Tako so bili v društvu vsaj za silo opremljeni za morebitna posredovanja.

 

24. junija 1956 je imelo društvo veliko slovesnost, ko je izročilo svojemu namenu motorno brizgalno TMZ. Skozi vas se je prvič vila lepa povorka, s prapori sosednjih gasilskih društev na čelu. Tajnik društva, Ignac Vodnik, je svoj govor zaključil z besedami: “Tristo duš štejejo naše vasice in tristo predanih gasilcev”. Botra krsta brizgalne sta bila Anica Urbanija iz Rov in Viktor Andrejka iz Dolenj. Za zaključek slovesnosti je mlada rovska enota, na znak ročne sirene, z brizgalno odhitela na vajo in navzočim prikazala svoje znanje in spretnosti.

 

 

Leta 1957 je operativna enota opravila potrebne izpite za izprašane gasilce in se dodatno opremila z delovnimi oblekami ter drugim potrebnim orodjem.

Rovski gasilci so doživeli svoj ognjeni krst, ko so prispeli do gorečega gospodarskega poslopja Mirka Rojca na Hudem s pomočjo voza in konja, pa vendar kljub temu prvi uspeli z vodo zares pričeti gasiti ogenj.

 

Leto kasneje so rovski gasilci na občnem zboru prvič spregovorili o potrebi po gradnji gasilskega doma. Po nekaj težavah s pridobivanjem ustreznega zemljišča je Janez Benko-Mežnarjev iz Rov napravil načrt za stavbo v velikosti 6 x 8 metrov z zidanim stolpom za sušenje cevi. V sredini leta 1959 pa člani društva pričeli z izkopi za stavbo novega gasilskega doma. V avgustu so že zabetonirali temelje, nato pa zaradi pomanjkanja denarja z delom prenehali. Pri tem so opravili preko 300 ur prostovoljnega dela. Ponovno so zelo zavzeto nadaljevali z zidanjem gasilskega doma leta 1960 in tako je bila stavba jeseni že pod streho. Pri tem so člani opravili 480 ur, šolska mladina pa 120 ur prostovoljnega dela.

 

 

 

 

3. septembra 1961 je bil na Rovah velik praznik. Rovski gasilci so svečano odprli nov gasilski dom. Pokroviteljstvo nad veselim in zgodovinskim dogodkom za mlado društvo so prevzeli Občinska gasilska zveza Domžale, Lesnoindustrijski obrat Radomlje in Opekarna Radomlje. Predsednik društva Viktor Andrejka je imel med drugim čast pozdraviti kar 135 gasilcev z 22 prapori in predstavnike Občinske gasilske zveze Domžale, Okrajne gasilske zveze Ljubljana ter poklicnih gasilcev iz Ljubljane.

 

Predsednik Občinske gasilske zveze Domžale je ob tej priložnosti petim članom društva izročil častne diplome. Diplome so prejeli: Ignac Vodnik – pobudnik in organizator ustanovitve gasilskega društva Rova, Karel Rode – prvi predsednik društva, Viktor Andrejka – takratni predsednik, Franc Urbanija – blagajnik, Gregor Andrejka – eden najbolj prizadevnih članov pri gradnji doma.

 

V tem letu je rovska enota prvič nastopila na tekmovanju, ki ga je organizirala Občinska gasilska zveza. Tekmovanje je bilo v Lukovici.

 

Rovski gasilci so pridno pridobivali nova znanja in izkušnje ter koristili gasilski dom, ki je postal mesto zbiranja članov in vaščanov, pripravljenih prostovoljno opravljati humano poslanstvo gasilstva.

Leta 1962 so gasili požar v črnelskih gozdovih, naslednje poletje pa ogenj, ki ga je strela zanetila na Matijevčevem kozolcu na Rovah.

 

 

Obdobje 1964 - 1973

Deseto obletnico so rovski gasilci praznovali 12. julija in v sklopu tega praznovanja razvili svoj prvi prapor.

 

Kljub temu, da so domačini prispevali precej denarja za spominske žebljičke, le teh gasilci zaradi denarne stiske niso kupili. Zaradi tega je ostal drog prapora brez spominskih žebljičkov. Razvitju prapora sta botrovala Marija Andrejka – Hudmanova iz Dolenj in Franc Urbanija – mizarski mojster iz Rov. Pokrovitelja jubileja pa sta bila Papirnica Količevo in Občinska gasilska zveza Domžale.

 

Še v istem tednu, 17. julija 1964, je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju Janeza Potočnika – Grčarja v Zagorici. Zaradi pomanjkanja vode so bili gasilci prisiljeni gasiti požar z gnojnico. Ob veliki požrtvovalnosti je gasilcem uspelo obvarovati hišo pred pobesnelim požarom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 1965 so se rovski gasilci odločili za gradnjo gasilskega rezervoarja ob gasilskem domu. Gradnja le tega se je zavlekla in končala v letu 1967. Rezervoar je lahko vseboval 30.000 litrov vode. Člani društva so ga večkrat uporabljali za mokre vaje.

 

Leta 1968 je bil za predsednika društva izvoljen Viktor Hribar, ki je skupaj s poveljnikom Rokom Gaberškom oživil operativno dejavnost društva. Po dolgem premoru je društvena enota zopet nastopila na tekmovanju Občinske gasilske zveze, tokrat v Jaršah. V Žičah in Zagorici so usposobili hidrante za gašenje požarov. V septembru so se skupaj odpravili na izlet v Bohinj.

Pogostost okvar motorne brizgalne TMZ je bila razlog, da so se oktobra na redni seji odločili, da kupijo novo.

 

 

Z denarno pomočjo občinskega sklada in predvsem domačinov so uspeli kupiti novo motorno brizgalno Sora, z zmogljivostjo 800 l / min, električno sireno, tlačne cevi in nove uniforme za pionirje.

Svojo 15. obletnico so rovski gasilci praznovali 27. julija 1969. Ob tej priložnosti so svojemu namenu izročili nove gasilske naprave. Botra nove motorne brizgalne sta bila Rozka Rode – Pirčeva iz Rov in Pavle Vrenjak s Kolovca, častni član društva. Glavni pokrovitelj slovesnosti pa je bila Papirnica Količevo.

Društvo je imelo v tem letu kar tri enote na občinskem tekmovanju, od katerih sta pionirska in mladinska zasedli tretji mesti. Napredek na področju operative je bil očiten.

Še v oktobru istega leta, so na sestanku sklenili, da bodo začeli zbirati sredstva za gasilski avtomobil.

 

V letih od 1970 - 1971 so člani društva predvsem zbirali denar za gasilski avtomobil. Tako kot vedno so jim tudi tokrat z denarnimi sredstvi v nepovratni obliki in v obliki posojil priskočili na pomoč domačini. Tako so ob pomoči domačinov in nekaterih podjetij ter ustanov lahko 26. aprila 1971 Industriji motornih vozil Novo Mesto nakazali večji del sredstev za nakup avtomobila. Za preostali znesek do polne cene avtomobila pa so se s tovarno dogovorili, da ga bodo plačali v šestih obrokih v letih 1971 in 1972.

 

Maja leta 1971 je mladinska enota tekmovala na republiškem tekmovanju v Novi Gorici in osvojila odlično 4. mesto med 31 sodelujočimi ekipami.

 

Na nedeljo 23. julija 1972 je društvo organiziralo lepo slovestnost ob uradni predaji novega tipiziranega gasilskega vozila svojemu namenu. Temu dogodku sta botrovala Marija Uršič iz Rov in Gregor Andrejka iz Zagorice. Dogodek je polepšala slavnostna parada z narodnimi nošami, godbo in številnimi gasilci.

 

Leto 1973 je bilo v razvoju društva pomembno predvsem zaradi dosežkov, ki so jih tekmovalne enote društva dosegle na občinskih, regijskih in republiških tekmovanjih. Društvo je na tekmovanjih sodelovalo s tremi enotami – pionirsko, mladinsko in člansko. Najuspešnejši so bili mladinci, ki so se uvrstili na republiško tekmovanje v Hrastniku.

Obdobje 1974 - 1983


V letu 1974 je društvo praznovalo 20. obletnico obstoja. Rovski gasilci so želeli ob tem jubileju kupiti sodobno motorno brizgalno Rosenbauer, ker je bila obstoječa brizgalna Sora zelo pogosto pokvarjena. Ker niso uspeli pridobiti potrebnih sredstev za nakup nove brizgalne pravočasno, so se odločili, da bodo imeli jubilejno slovesnost v naslednjem letu.

 

Kljub temu jim je še pred iztekom leta uspelo zbrati dovolj denarja in kupiti željeno novo motorno brizgalno še v tem letu. 

 

Med požari na rovskem področju velja omeniti velik požar na gospodarskem poslopju Jožeta Novak – Mlakarja 2. novembra 1974.

 

Sektorska vaja 17. julija 1975 na Rovah je bila lep uvod v glavno slovesnost, ki je potekala 20. julija 1975. Prostovoljno gasilsko društvo Rova je praznovalo, sicer z eno-letnim zamikom, 20. obletnico. Ob tej slovesnosti so rovski gasilci svojemu namenu izročili že tretjo motorno brizgalno v svoji kratki zgodovini in sicer sodobno brizgalno proizvajalca Rosenbauer. Botra ob tej priložnosti sta bila Rozka Novak in Franc Urbanija, oba iz Rov.

 

Da je bila nova brizgalna že zares potrebna, se je izkazalo ob požaru 23. marca 1975, ko je pričela goreti hiša Jakoba Kavčiča – Tišlerja na Rovah. Stara brizgalna ni in ni vžgala, za novo pa rovski gasilci še niso imeli usposobljenega strojnika.

 

 

V letih 1976 - 1978 je bila članska enota društva zelo aktivna in sodelovala na raznih tekmovanjih, na katerih je dosegala lepe rezultate (npr. leta 1977 15. mesto med več kot sto enotami na republiškem tekmovanju za pokal Šaleške doline).

Rovski gasilci so leta 1976 organizirali zimsko tekmo v smučarskih disciplinah.

Poleg ostalih požarov v širši okolici so 12. februarja 1978 člani društva pogasili tudi požar v hiši Antona Osolina – Ukana na Rovah.

 

V letu 1979 so se člani PGD ROVA in krajani odločili za povečanje in nadzidavo obstoječega gasilskega doma, kar bi pomenilo nemoteno delovanje tako PGD ROVA kot KS ROVA. V tem letu so ustanovili gradbeni odbor v sestavi: Tomo Rode-predsednik, Henrik Uršič-član in Janez Oražem-član. Odbor je takoj pristopil k izdelavi gradbene dokumentacije.

 

 

Leta 1980 so rovski gasilci pričeli z gradnjo oziroma adaptacijo obstoječega gasilskega doma. Na podlagi gradbenega projekta, ki ga je izdal Tomo Rode, je društvo v mesecu aprilu začelo z gradbenimi deli. Delo je potekalo dokaj organizirano skozi vse leto, kljub težavam v obliki pomanjkanja denarnih sredstev in gradbenega materiala. Številne prostovoljno opravljene delovne ure, pomoč v denarju, lesu, gradbenem materialu, malici, dajanju na razpolago raznih gradbenih strojev in skromna denarna sredstva na žiro računu, so pomagala, da so najbolj zagnani in delavni člani društva za takratni praznik republike, 29. november, v dežju in snegu pribili smrečico na sleme novega doma.

 

 

Na občnem zboru 13. januarja 1980 je bil za predsednika društva izvoljen Henrik Uršič, za poveljnika Andrej Poljanšek ter za odbornike: Anton Osolin, Tomo Rode, Janez Uršič, Filip Potočnik, Miha Urbanija, Branko Murko in Peter Kočar. V nadzornem odboru pa so bili: Viktor Hribar, Stane Rode in Janez Oražem.

 

V letu 1981 je društvo nadaljevalo z instalacijskimi deli in notranjimi finimi zidarskimi deli ter jih zaključilo v letu 1982. V tem letu so dokončali tudi fasaderska dela in novo streho na stolpu doma ter zunanjo kanalizacijo z greznico. Dokončno zunanjo ureditev, vključujoč tudi potrebna asfaltna dela, so gasilci izvedli v letu 1983.

 

Obdobje 1984 - 1993


Težko pričakovan trenutek, tako za vse člane PGD ROVA, kot za vse krajane KS ROVA je nastopil v letu 1984 ob 30. obletnici uspešnega delovanja PGD ROVA.

 

V mesecu juliju so rovski gasilci svečano odprli vrata novega gasilskega doma. Svečanemu odprtju novega gasilkega doma sta botrovala Ana Kodrič Iz Zagorice in Janez Rode iz Rov. Dom je bil torej zgrajen in predan svojemu namenu s tem pa tudi prostori, ki so pomenili normalno delovanje tako za potrebe gasilstva, kot za potrebe KS ROVA. Ob otvoritvi je bilo društvo deležno pohval krajanov in predstavnikov vseh ostalih takratnih družbeno političnih organizacij.

 

V letu 1985 so gasilci morali urediti notranjost doma. Potrebno je bilo urediti prostor za opremo, orodje in zaščitno obleko. V istem letu so skupaj s krajani Žič očistili in obnovili požarni bazen v Žičah. Nabavili so dva dihalna aparata in uredili gasilske trojke po vseh krajih znotraj geografskega območja, ki ga pokriva PGD Rova.

 

 

Ob vsem tem delu pa so tekmovalne enote ves čas pridno trenirale in se redno udeleževale tekmovanj ter nanizale kupico uspešnih rezultatov.

 

V letu 1986 se je znotraj upravnega odbora porodila ideja o organizaciji gasilskega kviza v zimskem času, ko v programu dela ni veliko ostalih rednih aktivnosti. Tako je PGD Rova – natančneje športna sekcija društva, katere predsednik je bil Rajko Novak, organiziralo I. VESELI GASILSKI KVIZ, kjer so sodelovale tričlanske ekipe iz sektorja Radomlje (Homec, Radomlje, Rova). Prvi gasilski kviz je tako dobro uspel, da se je v naslednjih letih razvil v tradicionalni gasilski kviz, katerega organizacijo je imelo na skrbi vsakič drugo društvo iz sektorja Radomlje. Pred nekaj leti pa se je kviz kot dogodek razširil po celotni GZ Domžale. Sedaj potekajo tekmovanja tudi na občinski in republiški ravni.

 

Člani športne sekcije so v tem letu uspešno organizirali tudi veleslalom, katerega se je udeležilo veliko tekmovalcev iz okoliških krajev.

Rovski gasilci so po vaseh organizirali izvedbo mokrih vaj z namenom, da krajane seznanijo z opremo, ki je v gasilskih trojkah.

Leta 1987 so se v zgodovino gasilskih tekmovanj zapisale požrtvovalne mladinke društva. Preko občinskega in regijskega tekmovanja so se uvrstile na republiško tekmovanje, ki je potekalo v Kopru. Mladinke PGD Rova so na republiškem tekmovanju zasedle nehvaležno, vendar odlično 4. mesto in tako ponesle ime PGD ROVA po vsej Sloveniji.

 

V letu 1989 je prišlo do večjega požara v Zagorici, na kmetiji pri Soudovih. Zagorelo je seno v gospodarskem poslopju. Uničena je bila vsa krma in večji del strehe gospodarskega poslopja. Po požaru so gasilci in krajani pomagali sanirati poslopje.

 

Leto 1990 se je začelo žalostno saj je Nadi Osolin iz Rov pogorela hiša. Požar je hišo popolnoma uničil. Gasilci in krajani so podrli kar je ostalo po požaru in postavili temelje za novo montažno hišo.

 

Razmišljanje o malo drugačni, ne čisto običajni veselici, je imelo kot rezultat organizacijo 1. Srečanja mladih ansamblov. Nastopili so mladi, takrat še neznani ansambli, ki so danes znani po vsej Sloveniji: ansambel JASMIN, ansambel OMAHNA-danes Gamsi, ansambel PLANIKA, trio SVETLIN-danes ansambel Svetlin in ansambel BORISA RAZPOTNIKA-še danes. Prireditev je privabila mnogo obiskovalcev tako, da je bilo premalo prostora za vse. Najboljšo oceno je prejel trio SVETLIN.

 

 

 

Tekmovalni enoti članic in članov sta se tega leta uvrstili na regijsko tekmovanje in nato članice še naprej na državno tekmovanje v Velenje. Bolj žalostni pa so spomini na poizkus organiziranja 2. srečanja mladih ansamblov. Ko je bilo glede organizacije že vse dogovorjeno, je moralo društvo zaradi vojne v Sloveniji dogodek odpovedati. Člani društva so v dneh vojne nevarnosti in nepredvidljivosti nadaljnih dogodkov držali stražo v gasilskem domu.

 

Leta 1992 se je tekmovalna enota članic udeležila prvega državnega tekmovanja, ki se je odvijalo v Velenju.

Rovski gasilci so uspeli organizirati, prejšnjega leta odpovedano, 2. SREČANJE MLADIH ANSAMBLOV, ki je ponovno privabilo veliko obiskovalcev iz širše okolice.

 

10.07.1992 je društvo uspešno organiziralo sektorsko vajo na Kolovcu na večjem stanovanjskem objektu. Vaje se je udeležilo več kot 30 gasilcev.

 

V začetku leta 1993 je društvo kupilo nov kombi, saj je bil dotedanji kombi star že 22 let. Ker je bilo novo vozilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev še neopremljeno, je bilo potrebno naknadno urediti njegovo notranjost. Gasilci so pričeli z načrtovanjem in nato z izvedbo preureditvenih del. Praktično vsa potrebna dela so gasilci izvajali sami in poizkušali pripraviti vozilo za prevzem do praznovanja 40. obletnice, ki je bilo predvideno v naslednjem letu.

 

 

Obdobje 1994 - 2003

 

Leta 1994 so bile praktično vse aktivnosti društva povezane s praznovanjem 40. obletnice. S pripravami na praznovanje so gasilci pričeli takoj po občnem zboru.

 

Nadaljevali so s preureditvijo vozila Peugeot J5. Pri preurejanju notranjosti vozila so upoštevali potrebe, ki so se pokazale pri raznih požarih in sektorskih vajah. V času pred praznovanjem so v kletnih prostorih gasilskega doma naredili sanitarije, ki jim še danes služijo za razne prireditve in veselice. Prav tako so uredili zunanjost gasilskega doma, saj je bila fasada že potrebna popravila.

V četrtek,14.07.1994 se je s slavnostno sejo pričelo praznovanje ob 40. obletnici GD Rova. V soboto so rovski gasilci pripravili veliko sektorsko vajo, na kateri je sodelovalo 72 gasilcev. V nedeljo 17.07.1994 je bila organizirana parada na kateri so poleg gasilcev sodelovali konjeniki, narodne noše in godba iz Mengša. 

 

Na slovesnosti pri gasilskem domu so rovski gasilci izročili svojemu namenu gasilsko vozilo Peugeot J5. Botrovala sta mu Marija Rode iz Rov in Anton Osolin prav tako iz Rov. Po končanem prevzemu vozila se je slavje nadaljevalo z veliko vrtno veselico na dvorišču gostilne Pirc, kjer je prisotne zabaval ansambel Gašperji.

 

Zaradi stiske s prostorom v gasilskem domu so rovski gasilci ob domu naredili lopo v kateri hranijo mize in klopi, ki jih uporabljajo na raznih prireditvah. Ob tem so temeljito obnovili tudi vse mize in klopi. Jeseni so dom opremili s centralno kurjavo, kar je bila še ena velika pridobitev za njihovo društvo. V tem letu so bili organizatorji 10. - jubilejnega gasilskega kviza, ki so ga izvedli kar na veselici.

Člani društva so na občinskem tekmovanju sodelovali s štirimi enotami. Zelo dobre so bile mladinke, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje v Komendi, kjer so osvojile prvo mesto in se s tem uvrstile na državno tekmovanje v Hrastniku. Velike zasluge za uvrstitev te enote na državno tekmovanje, kot tudi za rezultate ostalih enot, ki so se v naslednjih letih uvrščale na razna državna tekmovanja ima mentor Boštjan Vodlan.

Leta 1995 so pogasili manjši notranji požar pri Jemčevih na Rovah.

 

V letu 1996 PGD Rova ni imelo nobene intervencije. Gasilci iz CPV Količevo so pogasili manjši začetni požar pri Hribarjevih na Rovah, kjer se je vnela plinska jeklenka. Sodelovali so na raznih tekmovanjih (občinsko za člane je bilo zaradi smrti na tekmovanju prekinjeno), sektorskih vajah, gasilskem kvizu ter tekmovanju v vlečenju vrvi. Mladinke so se udeležile državnega tekmovanja v Hrastniku in zasedle odlično 11 mesto, na občinskem tekmovanju za mladino pa so osvojile prvo mesto.

 

Na sejah UO PGD ROVA so ugotovili, da je delo z mladimi, kot tudi sama gasilska izobrazba njihovih članov na zelo nizki ravni. Zato so se odločili, da temu področju v prihodnje posvetijo več pozornosti.

 

Tudi v letu 1997 rovski gasilci niso mirovali. V dogovoru z lastnikom gostilne Pirc g. Tomažem Rode so na dvorišču gostilne naredili prostor oziroma nadstrešek za ansambel. Vsa dela, ki so bila potrebna za postavitev nadstreška, vključno z asfaltiranjem ploščadi za plesišče so bila končana do veselice, na kateri je zopet igral ansambel Gašperji. Jeseni so za gasilskim domom položili drenažno cev, saj voda ni odtekala od stavbe.

V domu so postavili novo orodišče, ki je narejeno po zgledu večjih društev. S tem se je pregled opreme, ki jo potrebujejo na intervencijah, zelo izboljšal. Enota se zaradi tega lahko v nujnih primerih opremi v zelo kratkem času. S postavitvijo novega orodišča so pridobili tudi nekaj omar za shranjevanje opreme, ki jo ne potrebujejo na vsaki akciji ali intervenciji. Po uspeli veselici so se zaradi puščanja strehe odločili, da le to popravijo. 12. in 13. septembra so streho na gasilskem domu v celoti obnovili.

 

Na tekmovanjih so enote pričele dosegati čedalje boljše rezultate. Člani A so se udeležili trinajstih tekmovanj. Na občinskih tekmovanjih so sodelovale štiri enote, od tega dve pionirski. Organizirali so sektorsko vajo na koncu Rov v naselju Brezovica, kjer je sodelovalo preko petdeset gasilcev.

Na področju izobraževanja so naredili korak naprej, saj so v letu 1997 štirje člani opravili tečaj za naziv gasilec, en član pa tečaj za naziv gasilski sodnik.

 

V sredini leta 1998 je društvo po tragični nesreči zapustil njihov dolgoletni predsednik Henrik Uršič, ki je s svojim zavzetim delom v gasilstvu pustil neizbrisljiv pečat v društvu. Aktivnim članom društva bo vsekakor še dolgo ostal vzor za požrtvovalno delo in ljubezen do gasilstva.

Leta 1998 so bili rovski gasilci zelo dejavni na operativnem področju. Že v mesecu februarju so iskali pogrešano osebo po območju občine Lukovica. Gasilci so morali v tem letu trikrat na intervencijo. Gasili so travniški požar v Žičah, v mesecu septembru so pomagali pri gašenju Grogovčevega kozolca ter pri gašenju osebnega vozila, ki se je vnelo pri Rusovih na Rovah.Širše območje Rov so v tem letu zaznamovale poplave. V sredini meseca oktobra je Rovščica prvič prestopila bregove. Gasilci so s pomočjo krajanov delali nasipe in vodo speljevali nazaj v strugo. Petega novembra je Rovščica zopet prestopila bregove struge, tako, da so bili krajani ob potoku ponovno ogroženi. Dvaindvajset gasilcev je ob pomoči petnajstih krajanov in enega strojnika (bagerist) na razne načine branilo bližnja poslopja pred naraslo vodo. Vsi, ki so sodelovali v tej akciji so vložili veliko truda in dela, da bi lahko čim bolje pomagali krajanom na sredi vasi, ki so tako rekoč plavali v vodi.

 

Gasilci pa niso bili delavni samo na intervencijah, ampak so bili tudi dejavni tako na tekmovalnem kot na izobraževalnem področju. Na občinskih tekmovanjih so sodelovali s petimi enotami, ki so dosegle lepe rezultate. Udeležili so se tudi treh sektorskih vaj in sodelovali tako kot vsa zadnja leta na gasilskem kvizu. Tečaj za naziv gasilec je v tem letu opravilo sedem članov društva.

 

 

Člani PGD Rova so v mesecu marcu prejeli Bronasti znak republike Slovenije za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. To priznanje jih je spodbudilo k še bolj zavzetemu delu v društvu. Že v začetku leta 1999 so začeli s pripravami na praznovanje 45. obletnice društva. Zadali so si nalogo, da zamenjajo gasilski prapor z novim, saj dotedanji ni bil več v dobrem stanju in tudi simboli na njem so bili že zastareli. Prevzem novega prapora je bil v nedeljo 15. julija, ko so organizirali tudi gasilsko parado na kateri so poleg gasilcev sodelovali še narodne noše in konjenica, za strumen korak na paradi pa je poskrbela godba iz Mengša. Lepemu gasilskemu praporu s številnimi zlatimi in srebrnimi žebljički sta botrovala Brigita Rode iz Rov in Stojan Cerar prav tako iz Rov. Po končani slovesnosti in blagoslovu prapora je bila gasilska veselica.

 

V mesecu maju so rovski gasilci pričeli z izgradnjo večnamenskega prostora v stolpu doma – kuhinjo, s pomočjo katere lažje izvedejo razne aktivnosti, ki se odvijajo v domu. V kletnih prostorih stolpa pa so pridobili prostor v katerem imajo shranjeno opremo za gasilske vaje. Da so tatovi prisotni povsod, so občutili tudi rovski gasilci, saj so jim neznani storilci odnesli kompletno opremo iz gasilske omarice v Zagorici.

 

 

Na tekmovanju za Pokal Gasilske zveze Slovenije so člani dosegli odličen rezultat. Skupno so zasedli tretje mesto, kar je bil dokaz, da so se prebili med najboljše enote v Sloveniji. Na povabilo GZ Domžale so člani sodelovali na mednarodnem tekmovanju v Hrvaški Koprivnici in se domov vrnili z zmago. Člani in pionirke so se preko kvalifikacij uvrstili na državna tekmovanja, planirana za leto 2000.

 

Tiha želja članov PGD Rova je bila zamenjava gasilskega vozila, saj dotedanji avto ni izpolnjeval vseh veljavnih predpisov za varen prevoz oseb. Ta želja se jim je v letu 2000 uresničila. V mesecu juniju so v garažo gasilskega doma zapeljali novo gasilsko vozilo Peugeot Boxer. To vozilo jim omogoča varno in udobno vožnjo. Z nakupom novega vozila so Rovski gasilci dobili nove izive. Ker v vozilu za prevoz oseb ni prostora za opremo, so se gasilci iz Rov odločili, da nabavijo novo prikolico za prevoz opreme. Kljub manjšim dvomom o finančni zmožnosti društva jim je okoli božiča uspelo v dom pripeljati še prikolico. Na njej imajo stalno pripravljeno vso potrebno opremo za morebitne intervencije.

Leto 2000 je bilo leto državnih gasilskih tekmovanj. Pionirke so zastopale društvo na tekmovanju za mladino v Kočevju, kjer so zasedle 14. mesto, člani pa na tekmovanju v Mariboru in dosegli 12. mesto.

 

V tem letu so pogasili vrtno uto pri Mlakarjevih na Rovah. Na požarnem območju rovskih gasilcev – natančneje na Jasnu, je 17. maja ob enih ponoči prišlo do velikega požara, kjer je zgorelo gospodarsko poslopje. Pri gašenju Sušnikovega poslopja gasilci iz Rov niso sodelovali, so pa pomagali pri pospravljanju požarišča in gradnji novega poslopja. Tega leta so izvedli občinsko sektorsko vajo na domačijo Čeh na Kolovcu, na kateri je sodelovalo preko 200 gasilcev. V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, so člani PGD Rova za najmlajše člane organizirali ogled gasilske brigade Ljubljana, kjer so jim poklicni gasilci na izredno zanimiv in preprost način pojasnili njihov način dela ter jim razkazali vozni park in opremo, ki jo uporabljajo pri posredovanjih.

 

V letu 2001 ni bilo kakšnih posebnih mejnikov v delovanju društva. Udeleževali so se tekmovanj, sektorskih vaj, sodelovali so na očiščevalni akciji, ki jo vsako leto pripravijo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Rova, postavili so novo gasilsko omarico na Kolovcu ter sodelovali na raznih izobraževanjih. Organizirali so gasilski izlet na Kras, ki je ob polnem avtobusu zelo lepo uspel. Veliko prostega časa so vložili v pripravo travnate površine, kjer bi se lahko nemoteno pripravljali na razna tekmovanja. Vsa dela okoli priprave igrišča oz. travnate površine so potekala v sodelovanju s KS in so praktično potekala skozi celo leto.

 

Zaradi slabe izolacije starih temeljev gasilskega doma so rovski gasilci v začetku leta začeli zbirati informacije o možnih načinih odprave vlage, ki se je pojavila po stenah v kletnih prostorih doma, ter jo nato tudi uspešno odpravili. Po tako korenitem prenavljanju sten so se odločili, da v celoti prepleskajo notranjost doma. Zaradi dotrajanosti so obnovili ograjo na stolpu gasilskega doma, saj je stara ograja kazila izgled doma. Opravili so tudi vsa dela, ki so potrebna za priklop na kanalizacijsko omrežje, ter izvedli sam priklop.

 

Članom PGD Rova je bila v tem letu zaupana organizacija občinskega gasilskega tekmovanja. Na prenovljenem nogometnem igrišču so tako prvič organizirali občinsko gasilsko tekmovanje za člane, članice in veterane. Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano, za kar so prejeli pohvale od predstavnikov gasilske zveze in sodnikov, ki so tekmovanje vodili. Samo tekmovanje je bilo v smislu organizacije in številčnosti udeležbe zelo velik dogodek, za še lepši vtis pa je poskrbelo čudovito sončno vreme in številni domači gledalci. Na tem tekmovanju so sodelovale štiri ekipe iz Rov. Najbolje so se odrezali člani A, ki so v svoji kategoriji zmagali. Člani A so se udeležili tudi mednarodnega tekmovanja v Apačah, ter tudi tam v kategoriji tujcev prepričljivo zmagali. V tem letu je imelo društvo na državnem tekmovanju za mladino v Žalcu dve ekipi. Pionirke so zasedle osmo mesto, pionirji pa so zaradi nedokončane vaje ostali brez uvrstitve. Ekipi sta bili edini predstavnici gasilske zveze Domžale na tem tekmovanju, kar je vsekakor še eno priznanje, da v društvu delajo dobro in da se jim za podmladek ni treba bati.

 

Po gašenju požara v tovarni Lek in analizi požara so operativni člani v društvu ugotovili, da je stanje njihove zaščitne opreme na zelo nizki ravni. Naredili so plan nabave zaščitne opreme, ki ga že pridno izpolnjujejo in upajo, da jim ga bo uspelo izpolniti do leta 2008.

Po volitvah na občnem zboru so novoizvoljeni organi društva zelo resno pristopili k delu in izpolnjevanju nalog, ki so si jih zadali v tem letu. Leto 2003 je eno tistih let, ko so člani društva program dela izpolnili v celoti. Sodelovali so na raznih tekmovanjih, sektorskih vajah in gasilskem kvizu. S krajevno skupnostjo Rova so organizirali očiščevalno akcijo ter pri kurjenju kresa ob krajevnem prazniku zagotovili varnost. Prav tako kot vsako leto so organizirali gasilsko veselico, ki je bila dobro obiskana in zelo lepo uspela. V mesecu maju so se udeležili mašne slovesnosti v Trzinu, katere se redno udeležujejo že preko deset let. Redno se udeležujejo tudi srečanj veteranov, ki je vsako leto v domu krajanov v Žejah, ter slavnostne akademije ob mesecu požarne varnosti, ki je v Ihanu. Zadnjih nekaj let so gasilci redno organizirali gasilske izlete. V tem letu so obiskali Prekmurje. Tako so v nekaj letih obiskali že skoraj vse pokrajine po Sloveniji.

 

Tudi vzdrževalna dela pri domu so vestno opravili. Prebarvali so mize in klopi, ter jih v celoti obnovili. Prav tako so prebarvali les pri ostrešju gasilskega doma, kar je bilo že v sklopu priprav na bližajočo se 50. obletnico PGD Rova.

 

Dejavni so bili tudi na operativnem področju. V tem letu so sodelovali pri gašenju štirih požarov. Največji gozdni požar na območju občine Domžale je bil prav gotovo 07.05.2003, ko je piroman zažigal gozdne površine po širši okolici Rov. Preko 320 gasilcev se je ob pomoči helikopterja borilo z ognjem, ki se je razvil po cca 17 hektarih površine. Pri gašenju so jim pomagali tudi okoliški kmetje, ki so s traktorskimi cisternami na požarišče zvozili večje količine vode. Vsi ti podatki govorijo o razsežnostih požara, ki je divjal ta dan. Požar so omejili v nekaj urah, vendar so morali rovski gasilci zaradi sušnega obdobja opravljati obhode še naslednje štiri dni.Preko izbirnih tekmovanj so se enote PGD Rova zopet uvrstile na razna državna gasilska tekmovanja. Pionirji in pionirke so se uvrstili na državno pionirsko tekmovanje, ki bo leta 2004 v Celju, člani A pa so se uvrstili na člansko državno tekmovanje, ki bo leta 2004 v Kočevju. To je vsekakor izredno lep tekmovalni uspeh društva, ki je v Gasilski zvezi Domžale med manjšimi po članstvu, po delavnosti in uspehih pa se prav lahko kosa z največjimi društvi ne samo na področju občine ampak tudi na področju celotne države.

 

Za delo v letu 2003 in delo v preteklih letih je PGD Rova prejelo Srebrni znak civilne zaščite, kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju. To priznanje so prejeli 03.03.2004 na Igu.

 

 

 

Povzeto po: knjiga Ob bregovih Bistrice, Stane Stražar

knjiga Na pomoč, Stane Stražar

ostalo gradivo

bottom of page