top of page

Glasilo Detel'ca

V letu 2005 smo izdali prvo številko glasila Detel`ca. Glasilo izhaja enkrat letno, izjemoma dvakrat. V glasilu skušamo zajeti vse aktualne dogodke, ki so se zgodili v tistem letu v kraju. Vključena so vsa društva, ki delujejo v KS Rova.

 

Že od samega začetka si prizadevamo dobiti večje število prispevkov s strani krajanov. Pa moram priznati, da nam to do sedaj ni najbolj uspevalo. Zato bi vas ob tej priliki rad povabil, da nam pošljete vaše prispevke in z veseljem jih bomo objavili. V kolikor imate tudi kakšne nove ideje v zvezi z vsebino in obliko glasila bomo veseli vsakega vašega predloga. Vse vaše predloge, želje, pobude, prispevke, slikovno gradivo itd. lahko pošiljate na naslov TKD Rova ali na e-mail naslov: glasilo.rova@gmail.com.  K sodelovanju v uredniškem odboru z veseljem vabimo vse tiste, ki želijo sodelovati!

Detl'ca št. 12

Pregled leta 2014

 

 

Detlca december 2014 - PDF. 

Detl'ca št. 10

Jubilejna 10. številka!

 

 

Detlca december 2012 - PDF. 

Detl'ca št. 8

O letu polnem dogajanj...

 

 

Detlca December 2010 - PDF. 

Detl'ca št. 11

Pregled leta 2013

 

 

Detlca december 2013 - PDF. 

Detl'ca št. 9

Pregled leta 2011.

 

 

Detlca Devember 2011 - PDF. 

Detl'ca št. 6

Retrospektiva leta 2008.

 

 

Detlca December 2008 - PDF. 

bottom of page