top of page

Turistično kulturno društvo ROVA

Turistično kulturno društvo ROVA​Turistično kulturno društvo Rova je bilo ustanovljeno 4. novembra 1997 na pobudo Jelke Šarc in trinajstih zagnanih krajanov.
 

Ustanovni člani društva so bili: Ani Globočnik, Marinka Potočnik, Cirila Prelovšek, Martina Prelovšek, Jelka Šarc, Klemen Potočnik, Emil Rems, Miroslav Rode, Marjan Šarc, Edo Rems, Milan Šinkovec, Nika Rems in Ana Klopčič. Ustanovni občni zbor je bil v Žičah. Za prvega Predsednika društva je bil izvoljen g. Marjan Šarc, za tajnika Edo Rems in za blagajničarko Marinka Potočnik. Sprejet je bil tudi prvi program dela društva.


Društvo je bilo ustanovljeno z namenom obujanja in ohranjanja starih običajev, oživitvi kulturnih dejavnosti, ki so bile nekoč močno prepoznavne v kraju in bližnji okolici ter promociji kraja. Namen društva je tudi povezovanje čim širšega kroga ljudi, še posebej mladine, organizacija družabnih, športnih in drugih prireditev v kraju.

 

Od leta 2002 je bil predsednik društva Marjan Kovač. Društvo deluje na prostovoljni bazi in danes šteje 135 članov.

 

Z letom 2010 se je predsedstvo TKD Rova zamenjalo. 8 let ga je uspešno vodil Robert Pavlič, ki ostaja aktiven v društvu, mesto predsednice pa je leta 2018 prevzela Alja Rode Uršič.

 

Ob občinskem prazniku 19. aprila 2009 je društvo prejelo občinski nagrado za uspešno delo pri ohranjanju dediščine in skrbi za okolje. 

bottom of page