top of page

Krajevna skupnost ROVA

O KS ROVA

 

Severno-vzhodno od Domžal leži vas Rova, ki skupaj z njenimi okoliškimi vasmi predstavlja eno od krajevnih skupnosti občine Domžale.

 

Krajevna skupnost Rova je po površini največja KS v domžalski občini, po številu prebivalcev pa najmanjša.

 

 

   Na Rovah se pravljica nikoli ne konča.

Potok, gozdovi in narava...


Skozi vas teče potok Rovščica. Večino KS predstavljajo gozdovi in kmetijsko obdelovalne površine. Prebivalci, ki tu prebivajo, so pretežno zaposleni v Domžalah in Ljublajni, nekaj pa je tudi samostojnih podjetij.

 

Vas ima zelo urejeno infrastrukturo.

Na novo so izdelali vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, poskrbeli za urejeno cestišče in podzemno električno napeljavo, novo telekomunikacijsko omrežje priklopljeno na optično povezavo, plinsko napeljavo itd.

Vasi KS Rova

 

Krajevna skupnost je sestavljena iz 6 majhnih vasic, ki skupaj štejejo komaj 650 prebivalcev. Poleg istoimenskega naselja zavzema še vasi Dolenje, Kolovec, Zagorico, Žiče in zaselek Jasen.


 

Dobrodošli v pravljičnih vaseh pri Domžalah!

 

Dobrodošli pri nas!

Vasi KS ROVA

 

 

 

Svet KS Rova


Svet Krajevne skupnosti (KS) Rova je voljena sestava 7 članov. Volitve so vsake štiri leta, ponavadi v terminu županskih volitev.

 

Svet KS Rova

 

Predsednik:  SIMON POTOČNIK

Podpredsednica: SARA RODE

Člani:

BORIS GOLOB

VERONIKA GOLOB

BOŠTJAN OSOLIN

ROK KOKALJ

TATJANA KASTELIC

bottom of page