top of page

Stara šola Rova

Osnovno šolstvo ima na Rovah dolgo zgodovino.

 

Nekdaj so rovsko mladino poučevali duhovniki, ki so tu službovali. Poleg duhovnikov so tu poučevali še razni vaščani, ki pa niso imeli dovolj izobrazbe in so kmalu prenehali ter od drugod pripeljali izobražene ljudi.

 

Leta 1898 je oblast Cesarsko kraljevskega deželnega sveta dovolila gradnjo osnovne šole. Že naslednje leto je rovska občina kupila cerkveno posest in začela z gradnjo. Dela je prevzel in do leta 1901 končal zidarski mojster Anton Urbanija-Osolinov iz Žič.

 

Do 2. svetoven vojne se je na Rovah zamenjalo veliko učiteljev. Šola se je lepo razvijala. Takratna knjižnica je obsegala preko 300 knjig.
Po okupaciji so požgali vse slovenske knjige na Rova pa je prišel nemški učitelj Helmut König. Čeprav je moral pouk voditi v nemškem jeziku, je rovski mladini dopuščal peti pesmice v slovenščini. Kasnejši nemški učitelji so bili bolj strogi, vendar neuspešni. Rovljani so se upirali nemškemu pouku in nemški učitelji so odnehali.
Poslopje so leta 1944 Nemci požgali. Med okupacijo je šola na Rovah delovala pod taktirko Albina Benka. Takoj po koncu vojne se je začela obnova osnovne šole. Uspeli so obnoviti celotno poslopje. Pouk je v njej potekal zelo uspešno. Zadnji učitelj je na samostojno osnovno šolo Rova prišel Ignac Vodnik.
Šola je bila svobodna do leta 1963, potem pa je delovala le kot podružnica radomeljske šole. Delovali so le še oddelki do četrtega razreda.
Šola je delovala do leta 1976, potem pa je rovska mladina hodila v šolo v Radomlje.

 

Idejni projekt za prenovo

 

Žal pa je tako, da zob časa ne počiva in tudi stara osnovna šola na Rovah propada. Ideje in želje s strani KS so, vendar težko uresničljive. Problem se pojavlja ob financiranju novega objekta, saj stara šola ni varna, niti je nima smisla več obnavljati.

V ta nem je KS že izdelala idejni projekt (sliki levo). Na tem prostoru bi, v kolikor bodo imeli občinski veljaki dovolj veliko miro razuma, stalo novo poslopje. Tu bi lahko bile manjše mrliške vežice, sosednji objekt pa prostori za društva, večnamenska dvorana in manjše igrišče. 

bottom of page