top of page
TKD Rova - odbori društva 

Na občnem zboru februarja 2018 so bile volitve, na katerih so bili izvoljeni člani za tri odbore društva:

UPRAVNI ODBOR

Alja Rode Uršič             

Rober Pavlič           

Anita Urbanija            

Andreja Klopčič     

Simona Ručigaj

Antonija Kokalj 

Aleš Rode

Rozka Vodlan

Tadej Šinkovec

Neva Uršič

Franci Poljanšek

Tatjana Regent                 

| predsednik

| podpredsenik

| tajnik

| blagajnik

| član

| član

| član

| član

| član

| član

|član

| član

 

I'm another title

Tadej Šinkovec      | predsednik

Martina Pavlič       | član 

Neva Uršič              | član 

DISCIPLINSKI ODBOR
NADZORNI ODBOR

Tatjana kastelic         | predsednik

Franci poljanšek        | član

     

bottom of page