TKD Rova - odbori društva 

Na občnem zboru februarja 2018 so bile volitve, na katerih so bili izvoljeni člani za tri odbore društva:

UPRAVNI ODBOR

Alja Rode Uršič             

Rober Pavlič           

Petra Herga             

Andreja Klopčič     

Simona Ručigaj

Antonija Kokalj 

Aleš Rode

Rozka Vodlan

Tadej Šinkovec

Ana Pavliha                    

| predsednik

| podpredsenik

| tajnik

| blagajnik

| član

| član

| član

| član

| član

| član

 

I'm another title

Milan Šinkovec       | predsednik

Martina Pavlič        | član 

Lojze Kočevar          | član 

DISCIPLINSKI ODBOR
NADZORNI ODBOR

Janez Stele st.          | predsednik

Tatjana Kastelic      | član

Igor Podbelšek        | član