top of page
KK PIK              Odbori društva | Kontakti
Zgodovina turističnega kulturnega društva ROVA​

Potrebe po organiziranem kulturnem posvetnem življenju in izobraževanju odraslih za vsakdanjo uporabo, so se prebivalci občine Rova (po obsegu je bila identična sedanji krajevni skupnosti Rova) dobro zavedati že leta 1906. Tega leta je bilo po zaslugi takratnega župnika g. Janka Šiška ustanovljeno katoliško izobraževalno društvo.Že v prvem letu delovanja je društvo pripravilo vrsto strokovnih predavanj. Do blagoslovitve društvenega prapora v jeseni istega leta pa so člani naštudirali tudi prvo igro »Sanje«. Decembra istega leta je bil v sklopu društva ustanovljen tamburaški zbor, v katerem je nastopalo osemnajst tamburašev.

 

Naslednje leto je bila blagoslovljena in v uporabo dana dvorana v mežnariji. V njej je bilo nato odigranih veliko iger, organiziranih vrsto predavanj in srečanj pa tudi obiskov dobrotnika Miklavža.

Posvetna dejavnosti v društvu, katerega naloga je bila posredno tudi promocija Rov, v krajih, kje so gostovali, je z občasnimi prekinitvami (1993-35, 1941-1946) živela vse do leta 1962. Želja ljudi po združevanju in kulturnem sodelovanju pa ostalo, še več, z leti mrtvila se je še povečalo.

 

Da bi vsaj delno zapolnili to praznino, se je na pobudo gospe Jelke Šarc zbralo trinajst zagnanih krajanov (Ani Globočnik, Marinka Potočnik, Cirila Prelovšek, Martina Prelovšek, Jelka Šarc, Klemen Potočnik, Emil Rems, Miroslav Rode, Marjan Šarc, Edo Rems, Milan Šinkovec, Nika Rems in Ana Klopčič) in 4. novembra 1997. leta ustanovilo Turistično kulturno društvo (TKD) Rova. Ustanovni občni zbor je bil v Žičah. Za prvega Predsednika društva je bil izvoljen g. Marjan Šarc, za Tajnika Edo Rems in blagajnika Marinka Potočnik. Sprejet je bil tudi prvi program dela društva.

 
Turistično kulturno društvo Rova je bilo ustanovljeno 4. novembra 1997 na pobudo Jelke Šarc in trinajstih zagnanih krajanov.

 

Ustanovni člani društva so bili: Ani Globočnik, Marinka Potočnik, Cirila Prelovšek, Martina Prelovšek, Jelka Šarc, Klemen Potočnik, Emil Rems, Miroslav Rode, Marjan Šarc, Edo Rems, Milan Šinkovec, Nika Rems in Ana Klopčič. Ustanovni občni zbor je bil v Žičah. Za prvega Predsednika društva je bil izvoljen g. Marjan Šarc, za tajnika Edo Rems in za blagajničarko Marinka Potočnik. Sprejet je bil tudi prvi program dela društva.

 

bottom of page